Tanösvény és környezeti nevelési tevékenységek

A sziget legjelentősebb természeti értékeit a Duna-ágak mentén az ártéri erdők és rétek, a sziget belsejében a homoki erdők és gyepek jelentik, ahol nagyon sok védett és fokozottan védett növény- és állatfaj él. A Szigetmonostoron megvalósuló tevékenységek keretében a tó mentén tanösvény létesül (Vízkelői tanösvény) az itt élők és ide látogatók számára.

A projektben hangsúlyos elem a környezeti nevelés. A Látogatóközpont alaptevékenysége lesz a megújuló energiákhoz kapcsolódó megoldásokkal, a természeti értékek védelmével és a klímaváltozással kapcsolatos ismeretek terjesztése. Ez utóbbit az egyéni karbonlábnyom kiszámítását lehetővé tevő számítógépes alkalmazás fogja segíteni.