Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

A Klímapark projektben a szlovák oldalon, a Legelők, gyepek és hegyi mezőgazdaság kutatóintézete vesz részt. Az intézet az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kutató Intézet (NPPC) részeként a gyepterületek termelési és termelésen kívüli funkcióival foglalkozik Szlovákia egész területén.

 

Az NPPC-t a Szlovák Köztársaság Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériuma (MPRV SR) hozta létre 2014. január 1-én, mely a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium önálló jogi személyiséggel bíró szervezete.
A Nemzeti Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Centrum (a továbbiakban NPPC) teljes körű kutatást és ismeretgyűjtést nyújt a következő szakterületeken: a természet fenntartható használata és védelme különös tekintettel a talaj vízkészletének növénytermesztési és állattenyésztési célú hasznosítása, minőségbiztosítás, innováció, az élelmiszer és nem élelmiszer jellegű termékek mezőgazdasági eredetű produktív és nem produktív versenyképességét, mezőgazdaság hatása a környezetre és a vidékfejlesztésre, valamint a tudástranszfert célzó mezőgazdasági kutatás.
Az NPPC jelenlegi szervezeti struktúraja 9 kutató intézetből áll a vezérigazgató vezetése alatt.

A Klímapark projekt keretében az NPPC- t a Legelők, Gyepek és Hegyi Mezőgazdaság Kutatóintézete (NPPC - VUTPHP) képviseli, melynek székhelye Besztercebánya. Szlovákiában az NPPC-VUTPHP AZ egyetlen olyan intézet, mely az egybefüggő gyepterületek kérdésére szakosodott.


NPPC - VUTPHP biztosítja és kivitelezi a következőket:
•    környezetbarát földhasználatú rendszerek kutatása és fejlesztése a hegyvidéki régiókban annak érdekében, hogy az energiafogyasztás csökkenjen, valamint a környezetvédelem és agroturizmus fejlesztését szolgáló nem produktív felhasználás övekedjen
•    mechanizációs eszközök ellenőrzése a hegyi gazdaságokban
•    a füvek, lóherék és ezek keverékeinek átmeneti gyepterületeken való termelésének és felhasználásának kutatása
•    a hazai és külföldi fűfélék és lóherefélék termelési eredményeinek kutatása
•    a fűfélék genetikai erőforrásainak megőrzése és vizsgálata a szlovákiai növényi génbankkal együttműködve
•    szarvasmarha- és juhfélék tenyésztése megfelelő formáinak kutatása és fejlesztése, különös tekintettel a biológiai és technológiai termékek minőségére
•    teszteli az állatartás környezetre gyakorolt hatását és meghatározza azokat a feltételeket, amelyek minimalizálják a negatív hatásokat.


www.nppc.sk
www.vutphp.sk