Novinky a udalosti

Záverečná konferencia projektu Klímapark

Jun 30, 2015

Projektoví partneri usporiadali dňa 30. júna 2015 v Szigetmonostori (HU) záverečnú konferenciu. V priebehu dňa bolo takmer 60 účastníkov konferencie oboznámených s riešením prioritných úloh projektu, o plánoch do budúcnosti, dozvedeli sa dôležité informácie o možnostiach využívania energie, o metódach kompostovania a o ekologických službách zatrávňovania. V poobedňajších hodinách mali účastníci možnosť osobne navštíviť jednotlivé stanovištia: novotvorený priestor pre štiepkovanie a prehliadka lesnej škôlky, pričom návšteva vzdialenejších stanovíšť: stanovište zalesňovania a náučného chodníku cez mokraď – boli zabezpečené ekologickým trasportom osôb omnibusom na elektrický pohon.