Novinky a udalosti

Náučný chodník cez smartphone

Jun 15, 2015

V rámci projektu Klimatický park Vám Regionálne environmentálne centrum (www.rec.org) v spolupráci so Samosprávou obce Szigetmonostor pripravilo možnosti v čo najširšej miere spoznať hodnoty ostrova Szentendre pomocou internetových navigačných služieb.

Koordináciou projektu Klimatický park podporila Samospráva obce Szigetmonostor územný rozvoj niekoľkých lokalít svojho katastrálneho územia v oblasti ochrany životného prostredia. Informácie, týkajúce sa týchto lokalít, sú sprístupnené cez smartphone. Využitím GPS navigačnej aplikácie vo Vašom telefóne sa identifikuje Vaša poloha a nasmeruje Vás k informačným stránkam o danej lokalite.

http://tanosveny.rec.org/sk/