Novinky a udalosti

Kalkulátor uhlíkovej stopy

Jun 13, 2015

V súčasnosti sú pre človeka bežné služby (napr. vykurovanie zemným plynom) a zároveň potreby (napr. konzumácia dovážaných potravín) k ich zabezpečeniu sú však potrebné prírodné zdroje. K vyhodnoteniu týchto nákladov je možné použiť napr. metódu s prepočtom vlastnej uhlíkovej stopy. Pomocou tejto metódy je možné priamym a nepriamym výpočtom identifikovať spotrebu fosílnych energetických zdrojov, pričom je empiricky vyhodnotený do ovzdušia uvoľnený obsah dioxidu uhlíka. Prioritným cieľom kalkulátora uhlíkovej stopy je zvýšenie environmentálneho povedomia s uvedomením si záťaže životného štýlu človeka na zložky životného prostredia s následnou snahou jej redukcie.

Vyplnením krátkeho dotazníka (5 min.) sa človek môže dozvedieť o úrovni záťaže vlastnej individuálnej uhlíkovej stopy, o možnostiach jej zníženia z pozície jednotlivca.

Pri jeho vypĺňaní Vám praje obohacujúce chvíle poznania

http://climatepark.rec.org/questionnaire/sk/index.php