Aktivity projektu

Celkovým cieľom projektu Climate park je realizácia praktickej činnosti v oblasti ochrany klímy (zalesňovanie, obnova biotopov) na ostrove Szentendre a jej doplnenie so vzdelávaním a šírením informácií v oblasti životného prostredia v Maďarsku a na Slovensku.