Knižnica


https://www.youtube.com/watch?v=X-HJ3iX9SDM

V rámci projektu sa v marci začalo v regióne Szigetmonostor so zalesňovaním, z ktorého bol pripravený krátky dokumentárny film dostupný link


Obnoviteľné zdroje energie v budove vidieckeho domu Szigetmonostor dokumentárny film dostupný link

https://www.youtube.com/watch?v=8WUmS5moH-k&feature=youtu.be