Novinky a udalosti

Jun 30, 2015

Projektoví partneri usporiadali dňa 30. júna 2015 v Szigetmonostori (HU) záverečnú konferenciu.Jun 15, 2015

V rámci projektu Klimatický park Vám Regionálne environmentálne centrum v spolupráci so Samosprávou obce Szigetmonostor pripravilo možnosti v čo najširšej miere spoznať hodnoty ostrova Szentendre pomocou internetových navigačných služieb. http://tanosveny.rec.org/sk/Jun 13, 2015

Dňa 10.júna 2015 sa na ostrove Sentendre v obci Szigetmonostor (HU) konal 4. medzinárodný odborný seminár vedený v slovensko-maďarskom jazyku, prítomných bolo 17 účastníkov.Jun 13, 2015

Vyplnením krátkeho dotazníka (5 min.) sa človek môže dozvedieť o úrovni záťaže vlastnej individuálnej uhlíkovej stopy, o možnostiach jej zníženia z pozície jednotlivca.

 Jun 12, 2015

V rámci plnenia aktivít komunikačného a diseminačného programu projektu Klimatický park dňa 12.6.2015 navštívila ostrov Szigetmonostor skupina medzinárodných hostí.Jun 12, 2015

Pozdravujeme Vás na registračnej stránke záverečnej konferencie projektu číslo HUSK/1101/2.2.1/0158...Jun 1, 2015

Obnoviteľné zdroje energie v budove vidieckeho domu Szigetmonostor dokumentárny film, Klimatický park projekt.May 25, 2015

Dňa 19.mája 2015 v regióne Banská Bystrica – Pstruša (Masarykov dvor) a Detva (SK), sa konal medzinárodný odborný seminár vedený v slovensko-česko-maďarskom jazyku.Mar 30, 2015

Klimatický park projekt nová etapa Szigetmonostor...Mar 4, 2015

Správy v polovici Februára 2015Page 1 of 2  > >>