O projekte

Projekt Klimatický park je realizovaný po niekoľkoročných prípravných prácach. Konzorcium projektového manažérstva vedie Samospráva obce Szigetmonostor. V období od decembra 2013 do mája 2015 súbežne na maďarskom a  slovenskom území sa so získanou podporou aplikuje do praxe rad aktivít na ochranu klímy.

Projekt Klimatický park je podporovaný z finančných fondov Európskej únie. Projekt Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 je realizovaný v rámci  podpory Európskej územnej spolupráce (HUSK- EÚS) pod identifikačným kódom HUSK/1101/2.2.1/0158.