Program HUSK

Projekt Klimatický park je  podporovaný Európskou Úniou. Projekt je realizovaný v rámci Európskej územnej spolupráce prostredníctvom operačného Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013.

Implementácia európskej nadnárodnej cezhraničnej spolupráce je zaradená do základného rámca Európskej územnej spolupráce s obdobím trvania projektu 2007-2013. Cieľom Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 (HUSK- EÚS) je rozvoj integrácie maďarského-slovenského pohraničia s finančnou podporou z hľadiska cezhraničných, hospodárskych, sociálnych, environmentálnych a komunikačných iniciatív. Cezhraničné operačné programy sú podporované z finančných zdrojov štrukturálnych fondov EÚ.

Podrobnejšie informácie o Programe sú dostupné na web stránke.