Projekt Klimatický park na ostrove Szentendre

V katastri 2 obcí Szigetmonostor a Pócsmegyer na ploche 10 ha sa realizuje zalesňovanie územia v súvislosti s naplnením čiastkových cieľov zmiernenia klimatickej zmeny, využitia obnoviteľných zdrojov energie, ochrany biotopov a cieľov pre vzdelávacie a rekreačné účely.  V priebehu projektu bude realizovaná revitalizácia biotopov a zatrávňovanie neobhospodarovaných plôch. 

Funkčnosť obecného domu v Szigetmonostore bude rozšírená  vytvorením Klimatického a Návštevníckeho centra. Energetické zabezpečenie budovy bude inovované na báze technológií obnoviteľných zdrojov energie; aktivity projektu a prírodné hodnoty ostrova Szentendre budú prezentované v rámci  komplexného environmentálneho vzdelávania. 

Z hľadiska dlhodobých cieľov bude z výsledkov realizovaných aktivít pre podporu udržateľnosti zámerov projektu  vypracovaná jednotná ekologocká koncepcia ostrova.