Partneri

Projektové partnerstvo bolo uzavreté z maďarskej strany samosprávami dvoch ostrovných obcí Szentendre (Szigetmonostor és Pócsmegyer), jednou medzinárodnou environmentálnou inštitúciou (Regionálne environmentálne centrum pre strednú a východnú Európu), jednou univerzitou (Univerzita Corvinus Budapesť) a zo strany slovenskej jedným výskumným ústavom (Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra - Lužianky).